Program

GAMING/ E-SPORT

Obszar: TECHNOLOGIA I PRZYSZŁOŚĆ PRACY

Dzień 2 | Sala Technologia | godz.: 12:30 - 13:30

MODERATOR

Joanna BRUŹDZIAK - MALESZEWSKA, Kierownik Wydziału Centrum Badawczo-Rozwojowego Marketing Rynku Biznesowego, Wydział Inkubacji i Nowych Rozwiązań, Orange Polska