Program

KOBIETY O POLITYCE NA TRZY TYGODNIE PRZED WYBORAMI

Obszar: ZATOKI DIALOGU

Dzień 2 | Zatoki Dialogu | godz.: 15:00 - 16:00