Program

KAPITAŁ DLA ROZWOJU – JAK POBUDZAĆ INWESTYCJE?

Obszar: SPOŁECZEŃSTWO I EUROPA

Dzień 2 | Sala Społeczeństwo | godz.: 17:30 - 18:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Faktyczne bariery inwestowania przedsiębiorstw

Globalna konkurencyjność polskich i europejskich firm

Mechanizmy i sposoby wspierania innowacyjnych przedsiębiorstw

Polityki klastrowe w Polsce i UE

Rola BIZ-ów

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE

Paweł BORYS, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju

MODERATOR

Marek TEJCHMAN, zastępca redaktora naczelnego "Dziennika Gazeta Prawna"