Program

KONTRREWOLUCJA. LIBERALNA EUROPA W ODWROCIE

Obszar: SPOTKANIA Z PRELEGENTAMI

Dzień 3 | Foyer | godz.: 14:00 - 14:30

PROWADZĄCA

Anna RADWAN, prezes Instytutu in.europa