Program

ANTROPOCEN. EPOKA CZŁOWIEKA – POKAZ FILMU

Obszar: ZATOKI DIALOGU

Dzień 3 | Zatoki Dialogu | godz.: 16:00 - 18:00

PARTNER

DOCS AGAINST GRAVITY