Program

JESZCZE DZIEŃ ŻYCIA – spotkanie z twórcami filmu o Ryszardzie Kapuścińskim

Obszar: ZATOKI DIALOGU

Dzień 2 | Zatoki Dialogu | godz.: 14:00 - 15:00

Paneliści