Program

CEREMONIA OTWARCIA EFNI 2019

Obszar: SPOŁECZEŃSTWO I EUROPA

Dzień 1 | Sala Społeczeństwo | godz.: 17:00 - 18:00

Pełny opis wydarzenia

Powitanie i wystąpienia gospodarzy

PRELEGENCI

Henryka BOCHNIARZ, wiceprezydent BusinessEurope, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan

Jerzy BUZEK, przewodniczący Rady Programowej EFNI

Maciej WITUCKI, prezydent Konfederacji Lewiatan

Markus BEYRER, dyrektor generalny BusinessEurope

Jacek KARNOWSKI, prezydent Sopotu

Mieczysław STRUK, marszałek województwa pomorskiego

Jean-François FALLACHER, prezes zarządu Orange Polska

Prowadząca

Grażyna TORBICKA, dziennikarka

Partner

ORANGE