Program

MOBILNOŚĆ PRZYSZŁOŚCI – Q&A SESSION

Obszar: POZOSTAŁE PANELE I WARSZTATY

Dzień 2 | Sala Panelowa | godz.: 16:00 - 16:30

MODERATOR

Paweł WIDEŁ, prezes zarządu Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych

PARTNER

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW MOTORYZACJI I ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH