Program

PRZEMYSŁ 4.0 CZY JUŻ 5.0

Obszar: POZOSTAŁE PANELE I WARSZTATY

Dzień 2 | Sala Panelowa | godz.: 12:30 - 13:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

W dobie przemian światowej gospodarki, globalizacji oraz wzrostu udziału automatyzacji i robotyzacji w wielu branżach, należy się zastanowić czy IT jest jedynym motorem napędowym gospodarki.

Czy możliwości programistów oraz technologii podążają za świadomością ludzi, poziomem umiejętności oraz mentalnością?

Czy robotyzacja procesów produkcyjnych w nowoczesnych gospodarkach jest nadzieją czy wyzwaniem lub może stać się zagrożeniem?

Czy jesteśmy gotowi na zmiany?

MODERATOR

Joanna BRUŹDZIAK - MALESZEWSKA, kierownik Wydziału Centrum Badawczo-Rozwojowego Marketing Rynku Biznesowego, Wydziału Inkubacji i Nowych Rozwiązań, Orange Polska

PARTNERZY PANELU

Centrum Nowych Kompetencji, Sevenet, Pracodawcy Pomorza