Program

PO CO SIĘ UCZYĆ? ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH JAKO CEL EDUKACJI W XXI WIEKU?

Obszar: GOSPODARKA I PRZYSZŁOŚĆ RYNKU

Dzień 3 | Sala Gospodarka | godz.: 14:30 - 15:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Jak edukacja będzie wpływała na rozwój gospodarczy?

Czym powinna być edukacja w erze, w której kluczowe są zunifikowane zasady oceny, KPI i Big Data?

Umiejętności miękkie młodzieży – dlaczego są takie ważne? Jakie umiejętności potrzebują pracodawcy u swoich pracowników?

Innowacyjne metody w edukacji formalnej i nieformalnej – Outdoors learning, szkoła dzisiaj

Jak firmy się angażują w dzisiejszą edukację? Rozwiązania stosowane obecnie dla rozwoju umiejętności miękkich u pracowników

MODERATOR

Joanna BOCHNIARZ, Prezeska Centrum Innowacyjnej Edukacji

PARTNER MERYTORYCZNY

CENTRUM INNOWACYJNEJ EDUKACJI