Program

EUROPA PO WYBORACH: WIELE PRĘDKOŚCI I RÓŻNE KIERUNKI? SESJA PLENARNA. DEBATA Z UDZIAŁEM BYŁYCH PREMIERÓW I PREZYDENTÓW

Obszar: SPOŁECZEŃSTWO I EUROPA

Dzień 2 | Sala Społeczeństwo | godz.: 10:30 - 12:00

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Jak wygląda Europa po zakończeniu kadencji przez Komisję Junckera? Co udało się osiągnąć i jakie szanse pozostają niewykorzystane?

Agenda, cele i zadania nowej Komisji Europejskiej. Najważniejsze wyzwania.

Czy Europa jest obecnie silniejsza i bardziej solidarna czy bardziej podzielona niż 4 lata temu?

Czy strefa EURO (EMU) stanie się właściwą unią? Euro jako najsilniejsze narzędzie integracji. Jak będą wyglądać peryferie wspólnoty?

Znaczenie i pozycja Europy Środkowo-Wschodniej w UE.

 

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE

Analiza wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego

Radosław MARKOWSKI, dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją w SWPS: Analiza wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego

MODERATOR

Jerzy BUZEK, były premier Polski

PROWADZĄCA

Dorota Warakomska, dziennikarka, publicystka