Program

KOMU OPŁACA SIĘ DEZINFORMACJA? CZY TO KONIEC ERY DZIENNIKARSTWA?

Obszar: SPOŁECZEŃSTWO I EUROPA

Dzień 3 | Sala Społeczeństwo | godz.: 09:30 - 10:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Jak zmienia się sposób korzystania z mediów i przyswajania treści?

Społeczne i gospodarcze efekty reakcji na post-prawdę i mowę nienawiści,

Czym jest etyczne dziennikarstwo?

Bezpłatne treści i kosztowne fakty; blogosfera kontra dziennikarstwo,

Media społecznościowe – jak łączyć odpowiedzialność za treści z działalnością biznesową?

Zagrożenie wolności słowa vs. prawdziwości słowa,

Sfragmentaryzowana przestrzeń komunikacyjna i efekt bańki informacyjnej.

MODERATOR

Małgorzata BONIKOWSKA, prezes THINKTANK i Centrum Stosunków

PARTNER

FACEBOOK

PARTNER MERYTORYCZNY

CENTRUM STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH