Program

NOWY AUTORYTARYZM: TRUMP, POPULIZM I TYRANIA EKSPERTÓW

Obszar: SPOTKANIA Z PRELEGENTAMI

Dzień 3 | Foyer | godz.: 15:30 - 16:00

PROWADZĄCA

Małgorzata BONIKOWSKA, prezes THINKTANK i Centrum Stosunków Międzynarodowych