Program

EUROPA – NOWY ROZDZIAŁ

Obszar: ZATOKI DIALOGU

Dzień 2 | Zatoki Dialogu | godz.: 16:00 - 17:00

PROWADZĄCA

Anna RADWAN, prezes Instytutu in.europa

Paneliści