Program

R&D SUMMIT. POLSKI EKOSYSTEM E-MOBILITY. CO ŁĄCZY ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, BLOCKCHAIN I TELEMETRIĘ?

Obszar: TECHNOLOGIA I PRZYSZŁOŚĆ PRACY

Dzień 3 | Sala Technologia | godz.: 12:30 - 13:30

PEŁNY OPIS WYDARZENIA

Czy nasz kraj ma szansę zająć strategiczną pozycję eksportera elementów infrastruktury i rozwiązań informatycznych dla elektromobilności?

Gdzie i jak szukać dla nich klientów?

Czym e-mobility made in Poland może wyróżnić się na globalnym rynku?

MODERATOR

Grzegorz NAWACKI, redaktor naczelny „Pulsu Biznesu”

PARTNER

PILOT MAKER ELEKTRO SCALEUP

Program akceleracji – Pilot Maker Elektro ScaleUp „ współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Pilotaż „Elektro ScaleUp.