Kontakt

Zespół EFNI

Manager projektu EFNI

Aleksander Szałański

Aleksander Szałański
Manager Projektu

aszalanski@konfederacjalewiatan.pl

+48 22 55 99 916
+48 609 716 661

 

 

Uczestnicy i sprzedaż akredytacji

Jadwiga Winiarska
Koordynatorka ds. akredytacji EFNI

jwiniarska@konfederacjalewiatan.pl

+48 22 55 99 878
+48 690 329 457

 

 

Kontakt dla mediów, akredytacje dziennikarskie

Paweł Mytlewski
Departament Komunikacji

pmytlewski@konfederacjalewiatan.pl

+48 22 55 99 904

 

 

Program i partnerzy

Tomasz Paszkiewicz
Koordynator ds. programu i relacji z partnerami

tpaszkiewicz@konfederacjalewiatan.pl

+48 22 55 99 943
+48 608 360 063

 

 

Ogólne zapytania

Grażyna Mazurek

efni@efni.pl
gmazurek@konfederacjalewiatan.pl  

+48 22 55 99 940