O EFNI

Idea EFNI

Europejskie Forum Nowych Idei to jedna z największych w tej części kontynentu konferencji, poświęcona globalnym trendom, nowym ideom oraz przyszłości Europy. Przedstawiciele biznesu, charyzmatyczni mówcy, liderzy i decydenci oraz autorytety ze świata kultury i nauki podczas kilkudziesięciu wydarzeń, paneli, spotkań otwartych, kontrapunktów czy nocnych rozmów debatują o najważniejszych wyzwaniach dla biznesu i społeczeństw w zmieniającym się świecie, o globalnych trendach oraz o przyszłym kształcie Unii. Forum co roku gromadzi ponad tysiąc uczestników - przedstawicieli świata biznesu, nauki, kultury oraz administracji zarówno polskiej jak i europejskiej.

Ideą przyświecająca planowaniu pierwszej edycji EFNI było stworzenie platformy wymiany myśli i koncepcji służących polepszeniu środowiska, w którym żyjemy i prowadzimy działalność gospodarczą. Tylko dzięki bliskiej obserwacji trendów możemy reagować szybko i proaktywnie oraz konstruktywnie kształtować przyszłość naszego kontynentu. Tygiel intelektualny liderów środowisk biznesowych z udziałem przedstawicieli świata polityki, nauki, kultury, organizacji pozarządowych i mediów ma inspirować przedsiębiorców i pozwolić na budowanie wspólnego głosu biznesu w debacie o przyszłości Polski i Europy. Podczas Forum szukamy odpowiedzi na nowe, globalne wyzwania, dyskutujemy o zmianach zachodzących na świecie i proponujemy konstruktywne rozwiązania. Dzielimy się wiedzą, definiujemy nowe idee zmieniające Europę, społeczeństwa i biznes. Tworzymy okazję do networkingu oraz nawiązania relacji biznesowych z przedstawicielami firm z różnych krajów.

Europejskie Forum Nowych Idei organizowane jest od 2011 roku przez Konfederację Lewiatan przy współudziale BusinessEurope oraz miasta Sopot.

Organizatorzy

Konfederacja Lewiatan

 

 

                                          Business Europe

 

 

Miasto Sopot

Organizator

                                                               Współorganizatorzy

 

 

Goście EFNI

Podczas 8. dotychczasowych edycji, Forum miało okazję gościć prawie 10 tysięcy uczestników oraz ponad 1,5 tysiąca panelistów. Wśród  gości EFNI znaleźli się m.in. :

 

Benjamin Barber

Benjamin Barber

José Manuel Barroso

José Manuel Barroso

Zygmunt Bauman

Zygmunt Bauman

Zbigniew Brzeziński

Zbigniew Brzeziński

Norman Davies

Norman Davies

George Friedman

George Friedman

Michaił  Gorbaczow

Michaił  Gorbaczow

Vytautas Landsbergis

Vytautas Landsbergis

Bernard-Henri Lévy

Bernard-Henri Lévy

Yves Leterme

Yves Leterme

Peter Mandelson

Peter Mandelson

Mario Monti

Mario Monti

Herman Van Rompuy

Herman Van Rompuy

Nouriel Roubini

Nouriel Roubini

Jeffrey Sachs

Jeffrey Sachs

Frans Timmermans

Frans Timmermans

Donald Tusk

Donald Tusk

Lech Wałęsa

Lech Wałęsa

Günter Verheugen

Günter Verheugen

Oliver E. Williamson

Oliver E. Williamson

 

Rada Programowa

Nad zapewnieniem wysokiego poziomu merytorycznego Europejskiego Forum Nowych Idei czuwa 35 członków Rady Programowej EFNI. W jej skład wchodzą wybitne osobistości świata gospodarki, polityki, nauki i kultury, niekwestionowane autorytety w swoich dziedzinach, liderzy kształtujący przyszłość Polski i Europy. Pomagają nam oni w dostrzeganiu najważniejszych wyzwań stojących przed europejską gospodarką i wspierają w określaniu kierunków rozwoju Forum oraz wyborze tematów poszczególnych edycji.

 

Piotr ARAK

Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Wiktor Askanas

Wiktor ASKANAS

Uniwersytet New Brunswick, Sędzia Kanadyjskiego Trybunału Ochrony Konsumenta i Konkurencji

Dominika BETTMAN

Dominika BETTMAN

CEO, Siemens Polska

Henryka BOCHNIARZ

Henryka BOCHNIARZ

Wiceprezydent BusinessEurope, Przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan

Michał BONI

Michał BONI

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Małgorzata BONIKOWSKA

Małgorzata BONIKOWSKA

Prezes ośrodka THINKTANK i Centrum Stosunków Międzynarodowych

Paweł BORYS

Paweł BORYS

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju

Jerzy BUZEK

Jerzy BUZEK

Przewodniczący Rady Programowej EFNI, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE)

Roman CIEŚLAK

Rektor SWPS Uniwersytetu Humanistycznego

Danuta HÜBNER

Danuta HÜBNER

Posłanka do Parlamentu Europejskiego, Przewodnicząca Komisji ds. Konstytucyjnych

Leszek JAŻDŻEWSKI

Redaktor Naczelny "Liberte!"

Teresa KAMIŃSKA

Była Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Jacek KARNOWSKI

Jacek KARNOWSKI

Prezydent miasta Sopot

Mirosław KISYK

Prezes Zarządu MetLife TUnŻiR S.A.

Andrzej KLESYK

Andrzej KLESYK

Członek Rady Dyrektorów, Billion Sp. z o.o.

img-responsive img-circle

Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA

Instytut Obywatelski 

Andrzej K. KOŹMIŃSKI

Andrzej K. KOŹMIŃSKI

Prezydent Akademii Leona Koźmińskiego

Jacek KRAWCZYK

Jacek KRAWCZYK

Przewodniczący Grupy Pracodawców, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES)

Dagmara KRZESIŃSKA

Prezes Zarządu Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji

Andrzej LUBOWSKI

Andrzej LUBOWSKI

ekonomista, pisarz, publicysta

Radosław MARKOWSKI

Radosław MARKOWSKI

Dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS

Henryk ORFINGER

Prezes Zarządu Dr Irena Eris

Wojciech PRZYBYLSKI

Wojciech PRZYBYLSKI

Prezes Fundacji Res Publica

Antoni RÓŻALSKI

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

Sławomir S. SIKORA

Sławomir S. SIKORA

Prezes Zarządu Citi Handlowy

Aleksander SMOLAR

Aleksander SMOLAR

Prezes Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego

Piotr SOYKA

Piotr SOYKA

Przewodniczący Rady Nadzorczej Gdańska Stocznia „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A.

Beata STELMACH

Beata STELMACH

Prezes Zarządu PZL-Świdnik

Magdalena ŚRODA

Magdalena ŚRODA

Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski

Paweł WIDEŁ

Prezes Związków Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych Lewiatan

Maciej WITUCKI

Maciej WITUCKI

Przewodniczący Rady Nadzorczej Orange Polska; Prezydent Konfederacji Lewiatan

Kamil WYSZKOWSKI

Przewodniczący Zarządu Global Compact Network

Maciej ŻYLICZ

Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

 

Miejsce

Europejskie Forum Nowych Idei co roku odbywa się w Sopocie, jednym z najbardziej malowniczych polskich kurortów nad Morzem Bałtyckim. Uczestnicy Forum mogą przysłuchiwać się debatom wybitnych intelektualistów, polityków i ludzi biznesu w wyjątkowej atmosferze, z inspirującym widokiem na morze.